เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
อบรมโครงการรักษาความสงบและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด (8 ส.ค. 2565)
ภาพข่าว
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการรักษาความสงบและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในตำบลบ้านต๊ำ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตำบลบ้านต๊ำได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต รู้จักปฏิเสธ การป้องกันตนเองและแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน เพิ่มความรู้ด้านกฎหมายยาเสพติด อันตรายจากสารเสพติดที่มีโทษต่อร่างกายและระบบประสาท โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ตำรวจป้อมยาม และประชาชน ตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 393

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม