เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมกรอกแบบสอบถามเพื่อขอรับ การสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน (13 มี.ค. 2567)
ภาพข่าว

????????เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ขอประชาสัมพันธ์เชิญร่วมกรอกแบบสอบถามเพื่อขอรับ การสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน ของสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา กระทรวงพลังงาน

????#โครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเกษตรกร

????#โครงการพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง (Off grid)

⏰⏳ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567 นี้!!

แบบสำรวจความต้องการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่

bit.ly/3uS8DoV

แบบสำรวจความต้องการระบบสูบน้ำฯแบบบ่อบาดาลและแหล่งน้ำผิวดิน

https://bit.ly/3UX7JC9

แบบสอบถามความต้องการระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

https://bit.ly/439fMhm

พื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง off Grid

https://bit.ly/49XABys

ข้อเสนอแนะ

https://bit.ly/3P7e3mG

.#มีพลังงานมีความสุข

#สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา

ติดต่อสอบถาม โทร. 0-5448-0850

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 97

ภาพกิจกรรมรวม