เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังกั้นดิน/กั้นน้ำ บ้านนายโต ใจลา ถึงฝายปกครอง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (2 พ.ค. 2567)
ภาพข่าว
ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 65

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม