[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี  
 

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 - 2566)
(ปีงบประมาณ 2564)
 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561 - 2563)
(ปีงบประมาณ 2561)
, (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558 - 2560)
(ปีงบประมาณ 2560)
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558 - 2560)
(ปีงบประมาณ 2559)
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2555 - 2557)
(6 กุมภาพันธ์ 2555)
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2555 - 2557)
(1 ตุลาคม 2554)


 ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6
E-mail: webmasterbantamlocal@gmail.com, 5560104@dla.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.