[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
  
download เอกสาร  
 

- หนังสือคำร้อง
- ใบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
- ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน
- ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
- แบบคำร้องขอรับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
- ใบร้องเรียน ร้องทุกข์


 ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6
E-mail: webmasterbantamlocal@gmail.com, 5560104@dla.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.