เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันฯ (17 ส.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ประจำปี 2565 โดย นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย นายภานุวัฒน์ วงศ์กา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พ.จ.อ.วัชพล สมปาน หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้ประชุมร่วมกับ หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านต๋อม เทศบาลตำบลแม่ปืม เทศบาลตำบลท่าวังทอง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ และเทศบาลตำบลท่าจำปี ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 400

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม