เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
รับมอบเงินงบประมาณสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ (1 มี.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นผู้แทน รับมอบเงินตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่อยู่ในระยะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565 จาก นายอัครา พรหมเผ่า นายก อบจ.พะเยา ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา เป็นเงินงบประมาณ 240,000 บาท ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 416

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม