เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมซ่อมแซมบ้านผู้พิการ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านต๊ำ (30 ส.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้ นางณภัค สร้อยนาค ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย สมาชิกสภา นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 และชาวบ้านต๊ำป่าลาน ซ่อมแซมบ้านผู้พิการ นายพร วงค์กา บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา เพื่อให้คนพิการในพื้นที่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 160

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม