เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมต้อนรับ คกก.ประเมินหมู่บ้านเข็มแข็งฯ ระดับเขต (6 ก.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ พระครูสุวัฒน์สังฆโสภณ เจ้าคณะตำบลบ้านต๊ำ เขต 1 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ คณะครูและนักเรียนบ้านต๊ำพระแล กลุ่มสตรี อสม. และประชาชน ตำบลบ้านต๊ำ ร่วมต้อนรับนางภัทราวดี สุทธิธนกูล ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต 4 , 16 ประธานคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน ตัดสินตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ระดับเขต เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่) ในการนี้ว่าที่ร้อยตรีกรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วยนายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ปลัดอำเภอ ได้ร่วมต้อนรับ และลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานฯ ณ บ้านต๊ำใน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 364

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม