เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินงานและการสำรวจพื้นที่ป่าชุมชน (31 ส.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้ นางณภัค สร้อยนาค ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินงาน และการสำรวจพื้นที่ป่าชุมชน หมู่ที่ 9 ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุม ร่วมกับ คณะกรรมการดำเนินโครงการ ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลบ้านต๊ำ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านต๊ำใน หมู่ที่ 9 และสำรวจพื้นที่ป่าชุมชนบ้านต๊ำใน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 398

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม