เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 (26 ก.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอำเภอเมืองพะเยาได้มีประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 โดย นางสาวทัศณี ยานะ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนพระรัตนตรัย และเริ่มประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โดยมี นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านต๊ำ ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 343

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม