เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมรับทราบการเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำของบประมาณ 2568 (12 ธ.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้ นายภานุวัฒน์ วงค์กา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุมรับทราบการเตรียมความพร้อมให้กับเทศบาลตำบลในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 ในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 76

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม