เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (29 พ.ค. 2567)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย สมาชิกสภา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมย่อยเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน) เป็นวันที่ 2 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรมจากหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยง หมู่ที่ 6 , 8 , 9 ตำบลบ้านต๊ำ ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 58

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม