เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ม.1 (11 พ.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายจิรพงศ์ ใจลา พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และร่วมปรับปรุงที่อยู่อาศัย ครอบครัวที่ยากไร้ ด้อยโอกาส ณ บ้านห้วยเคียนเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 582

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม