เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมส่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (1 มิ.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่างผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมส่ง นางสาวจันจิรา ปิงยอง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ โอนย้ายไป ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ สังกัด กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยมี นายวีร์กวิน มักผลภูมิพัชร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 630

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม