เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
พิธีทำบุญสืบชะตาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (9 ม.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้จัดพิธีทำบุญสืบชะตาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่องค์กรรวมถึงบุคลากรทุกคนในเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตลอดจนเป็นการรักษาประเพณีอันดีงาม โดยมี นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ กำนันตำบลบ้านต๊ำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านต๊ำ และประชาชนตำบลบ้านต๊ำ ได้ร่วมพิธีสืบชะตา ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 270

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม