เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
อบรมเสริมทักษะศิลปาชีพเพื่อต่อยอดอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร (3 ม.ค. 2567)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้นายภานุวัฒน์ วงค์กา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การฝึกอบรมเสริมทักษะศิลปาชีพเพื่อต่อยอดอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางณภัค สร้อยนาค ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ และนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วม ณ ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับจังหวัดพะเยา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรต๊ำพระแล หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 136

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม