เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ตรวจติดตามการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน (24 พ.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ตำบลบ้านต๊ำ ลงพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ เพื่อตรวจติดตามการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ โดยมี นายพิชัย ชำนาญยา ท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา ร่วมตรวจประเมินการจัดทำถังขยะเปียก พร้อมให้คำแนะนำวิธีการทำถังขยะเปียกให้ถูกต้อง ณ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 249

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม