เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาพนักงานเทศบาล (30 มิ.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2566 โดยมี คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ เป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสำนึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทำทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ ณ วัดต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 189

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม