เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
พัฒนาหมู่บ้านเตรียมสถานที่ประเมินหมู่บ้านระดับจังหวัด (23 พ.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ได้มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ ตัดหญ้า สองข้างทาง ณ บ้านต๊ำใน ม.9 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ร่วมกับทางหมู่บ้าน และผู้นำชุมชน เพื่อรองรับการประเมินหมู่บ้านระดับจังหวัด

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 498

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม