เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ อสม.ตำบลบ้านต๊ำ ประจำปี 2565 (19 พ.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ อสม.ตำบลบ้านต๊ำ ประจำปี 2565 พร้อมด้วย นายสายเปลี่ยน งามเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติ โดยมี อสม.ตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 580

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม