เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่2566 (3 ม.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 12.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย ส.ต.อ.สง่า เดชะบูรณ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และนิติกร ชำนาญการ ได้พบปะพูดคุยและตรวจเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงาน สมาชิก อปพร. ที่ร่วมบูรณาการกับฝ่ายปกครองท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรแพทย์ อสม. และจิตอาสา ตำบลบ้านต๊ำ ณ จุดบริการประชาชน จุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 บริเวณสี่แยกบ้านต๊ำน้ำล้อม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 257

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม