เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมถ่ายทำวีดีทัศน์การทำงานของศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลบ้านต๊ำ (8 ส.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ (ประธานศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลบ้านต๊ำ) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ นักพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลบ้านต๊ำ ประชุมปรึกษาหารือให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา พร้อมถ่ายทำวีดีทัศน์การทำงานของศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลบ้านต๊ำ ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 352

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม