เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 1/2565 (22 ธ.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ (ประธานคณะกรรมการฯ) มอบหมายให้ นายสายเปลี่ยน งามเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และเรียงลำดับการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์แต่ละประเภท ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 223

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม