เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามแนวทางปฏิบัติงานฯ (9 ม.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 12.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามแนวทางปฏิบัติงานเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผุ้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 เพื่อแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามแนวทางปฏิบัติงานเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผุ้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และประชุมคัดกรองรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาช่วยเหลือ ตามแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 308

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม