เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
เป็นประธานเปิดการประชุมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 2/2567 (8 มี.ค. 2567)
ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการประชุมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 2/2567 โดยมี คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการ ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 45

ภาพกิจกรรมรวม