เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
รับการประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่นตามแนวทางเสริมสร้างศักยภาพการคลังท้องถิ่น (29 ก.พ. 2567)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตําบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้นางสาวสิริลักษณ์ ฉลาด ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ รับการประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่นตามแนวทางเสริมสร้างศักยภาพการคลังท้องถิ่น ทั้ง 8 ด้าน จากสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลังและงบประมาณของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์กับ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 โดยการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการคลังให้แก่ อปท.ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎหมาย และระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 88

ภาพกิจกรรมรวม