เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ติดตามเสริมศักยภาพกองทุนสุขภาพในเขตพื้นที่เขต 1 อำเภอเมืองพะเยา (18 พ.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ด้วยสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สอน.ม.อ.) ได้มาติดตามเสริมศักยภาพกองทุนสุขภาพในเขตพื้นที่เขต 1 อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดย นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ได้มอบหมายให้ นายพนมกฤตย์ พรหมวิชัย เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน เข้าร่วมรายงานผลการติดตามดังกล่าว ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 598

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม