เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย และถวายพระราชกุศลแด่ ร.10 (27 ก.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ และประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านต๊ำ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดต๊ำม่อน (รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยวิถี 5 ส) (Big Cleaning Day) ภายใต้โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทำความดีถวายในหลวง เฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บขยะ ทำความสะอาด ล้างห้องน้ำ ณ วัดต๊ำม่อน ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 133

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม