เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมฟ้อนไหว้สาพญางำเมือง งานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2566 (10 ก.พ. 2566)
ภาพข่าว

????ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมฟ้อนไหว้สาพญางำเมือง งานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2566

ด้วยจังหวัดพะเยา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เชิญชวนชาวพะเยาร่วมฟ้อนไหว้สาพญางำเมือง งานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ผู้ที่สนใจสามารถส่งแบบตอบรับไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ck.culture@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยช่างฟ้อนสามารถฝึกซ้อมท่าฟ้อนไหว้สาพญางำเมือง จากสื่อออนไลน์ช่องทางยูทูป https://www.youtube.com/watch?v=aFOluVkUqXw หรือ QR Code แนบท้ายนี้

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 245