เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมปรึกษาหารือเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพฯ (14 ก.พ. 2566)
ภาพข่าว

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการประชุมจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลบ้านต๊ำ ต้านภัยยาเสพติด ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี สจ.ฐิติวัชร์ ตันตละ ส.อบจ. อำเภอเมืองพะเยา เขต ๑ ประธานสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ อสม. และแม่บ้าน ตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 279

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม