เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี2565 (26 ส.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ประจำปี 2565 โดย นางณภัค สร้อยนาค ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ช่วงเช้าไหว้พระ สมาทานศีล ฝึกปฏิบัติการบริหารจิต โดย พระครูสุวัฒนสังฆโสภณ เจ้าอาวาสวัดต๊ำม่อน เจ้าคณะตำบลเขต 2 และได้รับเกียรติจาก นายสาโรจน์ มิ่งเหล็ก ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา และนายพิชัย ชำนาญยา ท้องถิ่นอำเภอเมืองพะเยา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในโครงการดังกล่าว ณ วัดต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 446

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม