เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ (14 มิ.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน ตำบลบ้านต๊ำ ร่วมประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ เป็นประเพณีเก่าแก่ ของชาวล้านนา ซึ่งชาวบ้านได้ยึด ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยยุคคนโบราณหลายร้อยปี มาจนถึงปัจจุบัน โดยได้ประกอบพิธีไหว้ผีขุนน้ำ ซึ่งเป็นต้นน้ำในป่าที่ไม่เคยแห้ง เพื่อเป็นการตอบแทนที่ได้ให้น้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตร ทำไร่ทำนา ได้ตลอดทั้งปี และเพื่อขอให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ให้มีน้ำเพียงพอสำหรับทำนาในปีนี้ ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรีกฤษกร ต๊ะป้อ ปลัดอำเภอเมืองพะเยา ผู้ประสานงานประจำตำบลบ้านต๊ำ ได้ร่วมพิธีดังกล่าว ณ วังน้ำออกรูห้วยน้ำขุ่น บ้านต๊ำกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 165

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม