เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมคณะอนุกรรมการ Long Term Care ครั้งที่ 2/2565 (10 ส.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายภาณุวัตน์ วงศ์กา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ (ประธานประชุมคณะอนุกรรมการ Long Term Care) เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการ Long Term Care ครั้งที่ 2/2565 เพื่อชี้แจงงบบริการสาธารณสุข และพิจารณาโครงการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และภาวะอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 300

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม