เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ (วันที่ 2) (1 ก.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ประจำปี 2566 วันที 2 ของการฝึกอบรม และรับมอบเกียรติบัตร ณ วัดต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 143

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม