เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
การแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลบ้านต๊ำฯ EP:1 (19 ก.พ. 2566)
ภาพข่าว

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ นายฐิติวัชร์ ตันตละ ส.อบจ.อำเภอเมืองพะเยา เขต 1 นายเดชศรี ธิวงค์ ส.อบจ.อำเภอเมืองพะเยา เขต 6 ว่าที่ร้อยตรีกรกฎ ประเสริฐวงษ์ ปลัดจังหวัดพะเยา นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอเมืองพะเยา นายธัญวิชญ์ ชอบบุญ ปลัดอำเภอเมืองพะเยา ว่าที่ร้อยตรีกฤษกร ต๊ะป้อ ปลัดอำเภอเมืองพะเยา ผู้ประสานงานประจำตำบลบ้านต๊ำ นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม นายพิจิตร อ้อยลี นายกเทศมนตรีตำบลท่าจำปี นายบาล บุญก้ำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตุ่น นางสาวทัศนันท์ ใจบุญ นายกเทศมนตรีตำบลแม่นาเรือ นายถาวร สานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายถนอม ขันเมือง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๊ำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๊ำพระแล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊ำพระแล อสม. แม่บ้าน อปพร. ชมรมผู้สูงอายุ และประชาชน ตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลบ้านต๊ำ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดย นายอัครา พรมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฯ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า สส.พะเยาเขต 1 ได้มาพบปะพูดคุย ให้กำลังใจนักกีฬา และกองเชียร์ ของแต่ละสี ในการแข่งขั้นกีฬาของตำบลบ้านต๊ำในครั้งนี้

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 194

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม