เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมเตรียมจัดงานสตรีตำบลบ้านต๊ำ (2 มี.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมจัดงานสตรีตำบลบ้านต๊ำ โดยมี คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล และนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ้านต๊ำ เพื่อปรึกษาหาหรือเตรียมจัดงานสตรีตำบลบ้านต๊ำ ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 188

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม