เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัชบ้า ประจำปี 2566 (29 มี.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้ นายภานุวัฒน์ วงค์กา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่ตัวแทนอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ในความรู้ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยมี คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาขิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมจำปาทอง ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 227

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม