เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
มอบถุงยังชีพผู้กักตัวและได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ม.1 (11 ม.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 นำโดย นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ นิติกร และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่กักตัวและได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 4 ครอบครัว ณ บ้านห้วยเคียนเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 428

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม