เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเกี่ยวกับวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง (4 มี.ค. 2567)
ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางณภัค สร้อยนาค ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ) พร้อมด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ และกรรมการช่วยเหลือผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เขต 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) เข้าร่วมประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเกี่ยวกับวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร และกฎหมายเลือกตั้งที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายสุวรรณเสน ศรีชุมภู รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางกมลชนก ลีลางาม หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม และนายเอกสิทธ์ เชาวลิตวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง เป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 127

ภาพกิจกรรมรวม