เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
กิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟ การกำจัดเชื้อเพลิง เพื่อป้องกันไฟป่า (13 ก.พ. 2567)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายปกครอง พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๊ำ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล และจิตอาสาตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟ การกำจัดเชื้อเพลิง เพื่อป้องกันไฟป่า ณ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 63

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม