เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ.2566 (1 เม.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 08..30 น. ด้วยเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกับ คณะสงฆ์ตำบลบ้านต๊ำ เขต 1 และเขต 2 สภาวัฒนธรรมตำบลบ้านต๊ำ สถานศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ ได้ดำเนินการจัดโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้ นายภานุวัฒน์ วงค์กา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ กล่าวต่อประธานในพิธี โดยมี คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนมาก ในการนี้ นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอเมืองพะเยา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ วัดต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 199

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม