เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
อบรมโครงการแผนการจัดบริการให้ความรู้สิทธิคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ (19 ก.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ได้มอบหมายให้ นายบรรจง อ้อยหอม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการแผนการจัดบริการให้ความรู้สิทธิคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้พิการในเรื่องสิทธิและสวัสดิการคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ.2556 และแก้ไขเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานที่สนับสนุนการประกอบอาชีพของคนพิการ ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านต๊ำกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 442

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม