เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมประเพณีขอฟ้า ขอฝน และทอดผ้าป่าวัดม่วง 7 ต้น (21 เม.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ พัฒนาการอำเภอเมืองพะเยา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๊ำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ อสม. และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ ได้ร่วมประเพณีขอฟ้า ขอฝน และทอดผ้าป่าวัดม่วง 7 ต้น ซึ่งเป็นประเพณีประจำตำบลบ้านต๊ำที่ถือปฏิบัติในทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีกฤษกร ต๊ะป้อ ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประเพณีดังกล่าว ณ วัดม่วง 7 ต้น ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 209

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม