เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมประชาคมหมู่บ้านการจัดทำแผนพัฒนา 5 ปี และแผนชุมชน ม.5 (24 พ.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านการจัดทำแผนพัฒนา 5 ปี และแผนชุมชนตำบลบ้านต๊ำ หมู่ที่ 5 พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 และประชาชนบ้านน้ำล้อม เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อเสนอปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน และนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำแผนแผนพัฒนา 5 ปี และแผนชุมชนตำบลบ้านต๊ำ ณ ศาลาเอนกประสงค์หน้าวัดต๊ำน้ำล้อม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 162

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม