เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
กีฬาสีสัมพันธ์พนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 2565 (29 ธ.ค. 2564)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์พนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริการ ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์พนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ โดยมีการแข่งขันในเกมส์ในด่านต่างๆ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 730

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม