เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลร้องเรียนกรณีจอดรถกีดขวาง หมู่ที่ 1 (24 ก.พ. 2565)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี รองประธานสภา สมาชิกสภา ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นิติกร และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลร้องเรียนกรณีจอดรถกีดขวางการจราจร และผู้ถูกร้องเรียนยินยอมแก้ไข โดยการขยับถอยรถลงไปอีกให้พ้นระยะการมองเห็นทัศนวิสัยการจราจร ณ บ้านห้วยเคียนเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 417

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม