เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 (9 ส.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และนิติกร ชำนาญการ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 139

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม