เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการฝึกอบรมรณรงค์เครือข่ายการมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าฯ (27 ก.พ. 2566)
ภาพข่าว

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมรณรงค์เครือข่ายการมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ ประจำปี 2566 โดยมี ประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ หัวหน้าฝ่ายปกครอง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๊ำ และ เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควันตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตระหนักถึงปัญหาผลกระทบจากหมอกควันและไฟป่า ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และฝึกปฏิบัติ ณ วัดน้ำตกจำปางทอง

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 214

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม