เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการป้องกันระงับโรคติดต่อและป้องกันควบคุมไข้เลือดออก (27 พ.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อและการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอสม. ตำบลบ้านต๊ำ ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดย ทีมวิทยากร จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ มาให้ความรู้ ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 605

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม